Olomouc je tady pro všechny. Motoristy, cyklisty, koloběžkáře i chodce. A přestože není nafukovací, chceme, aby její ulice sloužily všem bez rozdílu. Dlouhodobě podporujeme udržitelnou mobilitu včetně nejrůznějších alternativních způsobů pohybu po městě. Zdravá a ekologická doprava je totiž základ. Proto se snažíme vytvářet vhodné podmínky pro bezpečný pohyb cyklistů i chodců a lidem dojíždějícím za prací chceme poskytnout možnost odstavit své auto na okraji Olomouce a zbytek cesty dojít pěšky, dojet tramvají nebo třeba na sdíleném kole či koloběžce.

Ať si to dokážeme připustit, nebo ne, mikromobilita je pro město jedním z nejpřirozenějších způsobů dopravy. Pod tímto termínem se skrývají zejména skladné a bezemisní dopravní prostředky, které slouží k pohybu na krátké vzdálenosti. Konkrétně jde o jízdní kola, klasické i elektrické koloběžky či různá elektrická vozítka. Podporou mikromobility dokážeme dosáhnout snížení počtu automobilů v ulicích, což znamená méně ucpané a hlavně čistší a zdravější město.

Jednou z forem mikromobility jsou i sdílená kola a e-koloběžky. Ty se za dobu své existence staly neodmyslitelnou součástí Olomouce a zajímavou alternativou pro pohyb po městě. Využívají je nejen Olomoučané, ale i turisté a studenti a jejich popularita stále roste. A úměrně s tím stoupá i jejich počet v ulicích. Objevují se noví provozovatelé a ti stávající se snaží uspokojit rostoucí poptávku a rozšiřovat své služby do okrajových částí města.

A přestože je provoz sdílených kol a e-koloběžek čistě soukromým podnikáním, které žádným způsobem nedotujeme, zároveň mu nikterak nechceme a ani nemůžeme bránit. Společně s provozovateli raději usilujeme o to, aby výhody sdílené mobility převážily nad potenciálními problémy. Proto se společnostmi už od začátku aktivně spolupracujeme na řešení nejčastějších problémů a průběžně vyhodnocujeme jejich fungování v našem městě.


Máš všech pět pohromadě?

Na nejpalčivější prohřešky, kterých se lidé na sdílených kolech a e-koloběžkách dopouštějí, chceme upozornit společnou osvětovou kampaní. S rostoucím provozem je totiž stále důležitější řídit s(e) rozumem a mít všech pět pohromadě.

Nikoho svým parkováním neomezuj. Sdílená kola vracej do stojanů a e-koloběžky vedle nich. Nikdy je nenechávej uprostřed chodníku, poblíž vodících linií pro nevidomé nebo na trávníku.

Piktogram parkuj s rozmyslem

Kola a e-koloběžky nemají na chodnících co dělat. Jezdi pouze po vyznačených cyklostezkách nebo silnicích a pamatuj, že na přejezdu pro cyklisty nemáš přednost.

Piktogram nejezdi po chodníku

Dodržuj pravidla silničního provozu a řiď se dopravními značkami.

Piktogram sleduj značky

Ve městě nejsi sám. Buď ohleduplný ke svému okolí, jezdi opatrně a dodržuj základy bezpečnosti.

Piktogram bacha na cestu

Před jízdou se vyhni drogám i alkoholu. Omamné látky za řídítka nepatří

Piktogram nejezdi pod vlivem

Patero správné jízdy na sdílených kolech a e-koloběžkách je stručný soubor několika základních pravidel, která cyklistům a koloběžkářům napoví, jak se v ulicích správně chovat, tak aby nezodpovědnou jízdou neohrožovali sebe ani své okolí. A i když je patero určeno především pro uživatele sdílených kol a koloběžek, jeho myšlenky jsou univerzální a platí pro všechny.


S kým se můžeš v Olomouci svézt?

S rostoucí popularitou kol a koloběžek obecně, roste i zájem o ty sdílené. Ty v Olomouci momentálně provozují čtyři společnosti a brzy se k nim přidá pátá.

Jízdní kola

Logo Rekola Logo Nextbike

Elektrokoloběžky

…a pokud si nejste jisti pravidly, navštivte

Logo SEMAFOR
foto

Podpora a rozvoj mikromobility v Olomouci

S dlouhodobým nárůstem cyklistů a koloběžkářů v ulicích přibývají i jejich nároky na městkou infrastrukturu. Na ty reagujeme každoročním rozšiřováním sítě cyklostezek i počtu stojanů na kola. Momentálně se lze v Olomouci projet po více než 45 km cyklostezek a dalších 35 km se chystá. Cyklostojanů je ve městě už více než 350 a do konce letošního roku přibude dalších 30.

Městské stojany však neslouží jen obyvatelům Olomouce, ale také soukromým provozovatelům, kteří u nich mohou parkovat svá sdílená kola. Ovšem s podmínkou, že minimálně polovina kapacity každého stojanu zůstane volná pro potřeby občanů. Tímto vstřícným krokem chceme eliminovat problémy se špatným parkováním a zároveň vytvořit vhodnou alternativu.

A podobně přistupujeme i k provozovatelům sdílených e-koloběžek. Ti by je totiž měli odstavovat zejména v bezprostřední blízkosti cyklostojanů, a to stejné požadovat i od svých uživatelů. Nejenže díky tomu ubyde koloběžek povalujících se v trávě či uprostřed chodníků, ale Olomoučané budou navíc vědět, kde je najdou.